Choď na obsah Choď na menu
 


Faktúry 2012

 

Zoznam dodávateľov

Por. č. Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČO
1.  Vilos, s.r.o.

 Kriváň

962 04  Kriváň

 36032522
2.  Ing. Heribert Gese

 Novosady 921/8

962 12  Detva

 41136373
3.  SPN MLADÉ LETÁ, s.r.o.

 Sasinkova 5

811 08  Bratislava

 31333176
4.  Celeritas 2, s.r.o.

 Obr. mieru 3173

962 12  Detva

 45727261
5. ŠEVT a.s.

Cementárenská 16

974 72  Banská Bystrica

31331131
6. Obec Slatinské Lazy

Slatinské Lazy 111

962 25  Slatinské Lazy

 320269
7. ALFOX SLOVAKIA s.r.o.

J.C.Hronského 16

960 01  Zvolen

31604722
8.  3L+K, s.r.o.

 Slatinské Lazy č. 121

962 25  Slatinské Lazy

 31634966
9.  Slovrekla s.r.o.

 Nográdyho 576/20

960 01  Zvolen

 36036099
10.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

SSE

 Pri Rajčianke 8591/4B

010 47  Žilina

 36403008
11.

 Doc. PhDr. Janka Spišiaková,

CSc. JANIG

 M.M. Hodžu 5979/14

960 01 Zvolen

 31246061
 12.  Školská jedáleň pri ZŠ

 Slatinské Lazy 112

962 25  Slatinské Lazy

 37831313
 13.  Komensky, s.r.o.

 Park Mládeže 1

040 01  Košice

 43908977
 14.

 Slovak Telekom, a.s.

T-COM

Karadžičova 10

825 13  Bratislava

 35763469
 15.

 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

GENERALI

 Plynárenská 7/C

824 79  Bratislava

 35709332
 16.  Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky

 Dukelských hrdinov 1146/48

960 01  Zvolen

 41195663
 17.  MeGGY, s.r.o.

 Staničná 26

951 73  Jelenec

 36535290
 18.      
19.      

 ***************************************************************

 November 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 2.11.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 2.11.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1222517448 2.11.2012 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
1201736 2.11.2012 Albion Books Učebnice 53,28
70717559 5.11.2012 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
20120026 5.11.2012 Slovrekla, s.r.o. Vchodové dvere 1482,00
9744025139 8.11.2012 T-COM Telefónne služby 72,65
196   Ústav celož. vzd. Školenie zam. 40,00
161200929 16.11.2012 E-stránky Nekomerčný program - web 21,60
152012 16.11.2012 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku 133,20
2012462 16.11.2012 Milan Burgan Toner 109,20
 

 

Október 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.10.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.10.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
1222561604 1.10.2012 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
70717559 3.10.2012 KOMENSKY, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
20120066 4.10.2012 Ing. Gese BOZP 69,00
2012401 9.10.2012 Milan Burgan Toner 60,00
01449 9.10.2012 Tranoscius učebnice NAV 25,70
9743037362 9.10.2012 T-COM Telefónne služby 39,43
102012 9.10.2012 OÚ Slat. Lazy Prenájom priestorov 61,33
12101090 17.10.2012 Meggy, s.r.o. Pomôcky HN 232,40
1201680 25.10.2012 Albion Books Učebnice NEJ 10,20
182012 31.10.2012 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 49,30

September 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1222534446 3.9.2012 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
12100778 3.9.2012 MEGGY, s.r.o. Školské pomôcky HN 33,20
70717559 3.9.2012 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
2012350 4.9.2012 Milan Burgan Toner 32,40
5590011107 4.9.2012 IVES Košice Program mzdy + účt. 155,35
8742049929 7.9.2012 T-COM Telefónne služby 29,96
120816 18.9.2012 SEPO, s.r.o. Kontrola prístrojov 34,44
512313064 19.9.2012 SLM, n.o. Kalibrácia teplomerov 103,08
2369612 24.9.2012 Vincent Čierny Revízia kotolne 44,00
2012059 24.9.2012 Milan Torynský Čistenie komínov 25,30
152012 30.9.2012 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 37,57

  August 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.8.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.8.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
2012502051 1.8.2012 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
 1005712 6.8.2012  SPN Mladé letá  Obrázkový slovník  5,00 
70717559 8.8.2012 KOMENSKY, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
20120020 8.8.2012 SLOVREKLA, s.r.o. Dodanie a montáž vchodových dverí 1857,62
 0741060172 10.8.2012   T-COM Telefónne služby  30,47 
20120076 18.8.2012 Gastrolux Nákup teplomerov 22,07
2012017 18.8.2012 Dipos, s.r.o. Stoličky do triedy 100,80

   Júl 2012

 

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 2.7.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 2.7.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
2012501774 2.7.2012 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
70717559 2.7.2012 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
2012000055 2.7.2012 Vilos, s.r.o. Uhlie 603,42
2012000054 2.7.2012  Vilos, s.r.o.  Uhlie 649,88
         
20120036 9.7.2012 Ing. Gese Služby BOZP 69,00
0740061021 11.7.2012 T-COM Telefónne služby 34,84
12131 17.7.2012 ALFONX SLOVAKIA, s.r.o. Materiál na maľovanie 136,00
1122206290 17.7.2012 ŠEVT, a.s. Pedagogická dokumentácia - tlačivá 33,79
1203 17.7.2012 3L+K, s.r.o. Obrubníky 36,00

   Jún 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.6.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.6.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
2012501421 1.6.2012 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
70717559 5.6.2012 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
 0739069714  5.6.2012  T-COM  Telefónne služby  56,39
 120479  5.6.2012  Literra  Učebnica  16,00
 20120008 20.6.2012   Slovrekla, s.r.o. Žalúzie do učebne  140,00
 20120006  27.6.2012 Slovrekla, s.r.o.  Vchodové dvere  1000,00
 12103  28.6.2012  CSc. JANIG Psychologické poradenstvo  48,00
 1312  29.6.2012 ŠJ pri ZŠ  Doplatok k obedom  36,89

   Máj 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 2.5.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 2.5.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
2012501144 2.5.2012 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
7738076828 11.5.2012  T-COM  Telefónne služby  38,82
42012 23.5.2012 BIOSLOVKOP, s.r.o. Palivové drevo 300,00
 120102 25.5.2012 GEVASZ Ciachovanie váh 147,00
 1112 31.5.2012 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 41,65

  Apríl 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 2.4.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 2.4.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
2012500877 2.4.2012 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
12000233  3.4.2012  Beličková, s.r.o.  Prenájom lešenia   112,96
20120007 10.4.2012 Ing. Gese  Služby BOZP  69,00
4737082490 13.4.2012 T-COM Telefónne služby 64,10
17012 13.4.2012 NÚ celož. vzd. Školenie 40,00
2012161 20.4.2012 Milan Burgan Toner 27,60
345 20.4.2012 OÚ Slatinské Lazy Poplatok za vodu 260,00
 1122012 20.4.2012   OÚ Slatinské Lazy Poplatok za odpad 

 175,00

0812  30.4.2012  ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom  32,47 

  Marec 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.3.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.3.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
2012500601 1.3.2012 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
330068  2.3.2012 Lawex, s.r.o. Oprava sporáka  40,80
0736088554 8.3.2012 T-COM Telefónne služby 64,94
2403272233 8.3.2012 GENERALI Poistenie majetku 121,03
12100142 15.3.2012 MEGGY, s.r.o. Školské pomôcky HN 182,60
330094 15.3.2012 Lawex, s.r.o. Oprava sporáka 42,96
70717559 15.3.2012 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
0512 31.3.2012 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 35,87

   Február 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213671 1.2.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 300,00
1213655 1.2.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 996,00
2012500358 1.2.2012 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
70717559 8.2.2012 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
15612 8.2.2012 NÚ vzd. Školenie 20,00
8735091908 8.2.2012 T-COM Telefónne služby 61,31
0312 29.2.2012 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 40,63

  Január 2012

Číslo faktúry Dátum doručenia Dodávateľ Popis faktúry Celková hodnota v €
1213655 9.1.2012 SSE Dodávka elektrickej energie 96,00
2012500090 9.1.2012 Celeritas 2, s.r.o. Internetový balík služieb 8,30
201125106 9.1.2012 Komensky, s.r.o. Virtuálna knižnica 6,64
1122200053 9.1.2012 ŠEVT, a.s. Tlačivá 18,66
8734081311 9.1.2012 T-COM Telefónne služby 31,87
2012006 15.1.2012 Milan Burgan Toner 42,00
0112 31.1.2012 ŠJ pri ZŠ Doplatok k obedom 36,89