Choď na obsah Choď na menu
 


Oznam pre rodičov stravníkov ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 

 

Obrázok


Program školské ovocie jdl.jpg

Program je zameraný na podporu slovenských pestovateľov. Deti dostávajú ovocie a 100% ovocné šťavy raz do týždňa s dotáciou od Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Tento program je pre všetky materské a základné školy, ktoré navštevujú žiaci od 3 do 15 rokov  a zabezpečuje ho Valman s.r.o. Banská Bystrica ako dodávateľ.

 Viac tu: http://www.skolske-ovocie.sk/o-nas/

Taktiež využívame program školské mlieko. Schválené výrobky v mliečnom programe nám dodáva KOLIBA TRADE s.r.o z Hriňovej taktiež s dotáciou od Pôdohospodárskej platobnej agentúry.


hpim5873.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výška príspevku v €, ktorú uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva SR je od 01.09.2011 nasledovná:

I. stupeň: desiata 0,30 €, obed 0,95 €

II. stupeň: desiata 0,30 €, obed 1,01 €.

 

Ďalej oznamujem, že stravné sa platí mesačne vopred podľa počtu školských dní, kde budú zúčtované aj preplatky a nedoplatky z predchádzajúceho obdobia. Na začiatku školského roka sa platí za september a október naraz. Stravné sa vyberá  len prostredníctvom poštových poukážok alebo prevodom cez účet. Pri prevodnom príkaze je potrebné uviesť: meno a priezvisko žiaka.

      Stravné je potrebné zaplatiť do 20. dňa v mesiaci.

 

 Žiak je záväzne prihlásený na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ na základe Prihlášky na stravovanie, ktorú podpísal zákonný zástupca žiaka. Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Žiak má možnosť odhlásiť sa z obeda deň vopred do 9,30 hod. (do konca veľkej prestávky) do určeného zošita. Zákonný zástupca žiaka má možnosť odhlásiť ho v prípade neprítomnosti (choroba a pod.) v daný deň najneskôr do 8,00 hod. telefonicky na t. čísle 0917 300 899, osobne u vedúcej ŠJ (vedúca jedálne má kanceláriu v budove jedálne) alebo požiadať triedneho učiteľa o odhlásenie zo stravy. Ak zákonný zástupca neohlásil neprítomnosť žiaka do 8,00 hod., má možnosť odobrať stravu do obedára do 12,00 hod.

 

Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vedúca školskej jedálne

 

 

 Tel.: 0917 300 899

 

 
 
 
 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK