Choď na obsah Choď na menu
 


História okolia

 

s55.jpg

 

Obec Slatinské Lazy vznikla v roku 1932. Počet obyvateľov je 519. Geograficky leží obec na juh od masívu Poľana. Má laznícky charakter. Jednotlivé osady sú roztrúsené na južných svahoch Korčína a severných svahoch kopcov Holý vrch a Vlčie jamy, ktoré patria do masívu Javorie. Náš mikroregión sa nazýva tiež Podjavorie. Jednotlivé osady sa nachádzajú v nadmorských výškach 460-750 m. n. m..

Druhá svetová vojna zničila mnohé historické pamiatky. O zrode Slatinských Lazov sa takmer žiadne písomnosti nezachovali. Iba kronika OÚ prezrádza čo to o obci. Do tridsiatich rokov dvadsiateho storočia bola súčasťou Zvolenskej Slatiny, čiže patrila do Veľkoslatinských Lazov. Najstaršia stavba na Lazoch Maľovci, je drevený domček s malými okienkami asi 100-ročný. Pri autobusovej zástavke Lohyňa stojí kamenný kríž, s božou mukou. V blízkosti miestneho cintorína sa nachádza drevená zvonica z 19. storočia.
Prvá Evanjelická a ľudová škola vo Veľkoslatinských Lazoch bola založená v roku 1850. Prvá slovenská diplomovaná učiteľka na škole bola Paula Zaťková roku 1922. Vyučovalo sa rečou maďarskou. Prvý školský zápis sa konal 12. septembra 1850.Priestory bývalej Evanjelickej školy nahradil dom smútku, ktorý je dnes v rekonštrukcii.
V Slatinských Lazoch sa rozvoj kultúrno-spoločenského života datuje od roku 1952, kedy ukončili výstavbu osvetovej besedy. Odvtedy, až donedávna členovia divadelného krúžku mládeže naštudovali a odohrali hry mnohých slovenských i českých dramaturgov. Slatinské Lazy boli tiež známe bohatou činnosťou detského folklórneho súboru Dolina, ktorý založil v roku 1953 vtedajší učiteľ Ján Šouc. Názov Dolina symbolicky znamenal dolina Slatinské Lazy, Vígľašská Huta Kalinka, Klokoč.

 

s22.jpg

História školy

História školy sa úzko spája so vznikom fary v obci V. H. Kalinka. Prvá spomienka patrí roku 1804, vtedy bola školy vystavaná pri fare. Prvá škola bola postavená z dreva. Nevyhovovala školským požiadavkám a tak v roku 1907 musela byť postavená nová škola. Bola otvorená v roku 1908 a mala len jednu triedu, neskôr boli pristavané ešte dve triedy. Školu navštevovali žiaci katolíckeho vyznania. Pre žiakov evanjelického vyznania bola vyhradená budova 47 s jednou triedou. V roku 1932 bola zriadená štátna dvojtriedna škola, ktorá kooperovala s miestnou rímsko-katolíckou školou. Pre veľký počet detí sa štátna škola rozšírila v rokoch 1937/1938 na štvortriednu. V roku 1947 dostala škola nové zariadenie.
V roku 1945 bola uzákonená 9.ročná školská dochádzka. V dôsledku toho bola dňa 2. februára 1950 zriadená Stredná škola v Slatinských Lazoch, pretože vo V. H. Kalinke neboli vhodné priestory pre tento účel. Žiaci, ktorí skončili 5. ročník tak pokračovali v štúdiu v susednej obci. Bolo to proti vôli niektorých rodičov, lebo takto sa škola vzdialila pre ich deti až na 9 km cesty . Stredná škola sa však stala povinnou pre všetky deti (6. – 8. ročník). Žiaci dochádzali autobusovým spojom alebo peši.
A tak vznikla v Slatinských Lazoch v roku 1950 naša škola . V súčasnosti má škola 9 tried a 1 oddelenie ŠKD. Školu navštevujú deti obcí : Slatinské Lazy, Klokoč a Kalinka. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 12 pedagógov.
 
 

s33.jpg